VÅR IDÉ

Vi utför alla typer av fasadarbeten i Stockholm och mellansverige.

Kumla Fasad Team erbjuder alla sorters fasadarbeten: Fasadrenovering, nyputs och tilläggsisolering. Ingen fasad är för stor och ingen är för liten eller för komplicerad. Om kunden vill ordnar vi också målning, plåtslageri och balkongarbeten som totalentreprenör.

Våra hantverkare är mycket skickliga och erfarna och vi utför alla uppdrag professionellt och med hög kvalitet. Kumla Fasad Team arbetar i hela Mellansverige med extra fokus på Stockholm. Våra kontor finns i Stockholm och i Kumla(huvudkontor). Vi har varit verksamma sedan 1998.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med fasadputs vid renovering och nybyggnation.

KVALITET & MILJÖ

Varje dag arbetar vi för att med god marginal uppfylla våra kunders önskemål, bidra till ett hållbart samhälle och att ge våra medarbetare en god arbetsmiljö.

Vår syn på kvalitet
Kumla Fasad Team AB skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.
Detta gör vi genom:
• Att i vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som finns på tjänsten eller produkten.
• Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
• Att alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
• Att ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen.

Vår syn på miljön
Kumla Fasad Team AB skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders men också samhällets behov.
Detta gör vi genom att:
• Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
• Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
• Förebyggande arbeta med resurshushållning och källsortering.
• Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor, genom att öka kunskapen.
• Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

Vår syn på arbetsmiljön
Kumla Fasad Team AB skall genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.
Detta gör vi genom att:
• Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas.
• Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
• Medarbetare skall ges ökad delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
• Uppnå och överträffa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
• Utbilda och informera alla berörda i arbetsmiljöfråga.

KONTAKTA OSS

Vi är experter på alla typer av putsade fasader. I vårt företag har vi samlat generationers kunskaper och erfarenheter.

Vi har idag ett trettiotal hantverkare med ett stort yrkeskunnande, och samtliga har genomgått Murning och Putsning klass 1. Vi är utbildade i och har intyg för BAS-P och BAS-U.

Välkomna att kontakta oss!

Urban Eriksson

VD, Arbetsledare

070-820 85 99

urban@kumlafasadteam.se

Marléne Sörfelt

Ekonomi och löner

019-57 14 45

marlene@kumlafasadteam.se

Johan Sörman

Arbetsledare

070-333 28 56

johan@kumlafasadteam.se

Magnus Eriksson

Lager- och transportansvarig

070-820 85 73

magnus@kumlafasadteam.se

Jim Gellin

Serviceavdelning

070-820 85 94

service@kumlafasadteam.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.