Kvalitets- miljö- och arbetsmiljöpolicy

Välkommen att ta del av våra policies för kvalitet, miljö och arbetsmiljö:

Kvalitetspolicy

Kumla Fasad Team AB skall, genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar.

 

Detta gör vi genom:

 • Att i vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som finns på tjänsten eller produkten.
 • Att alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
 • Att alltid utföra riskanalyser inför nya aktiviteter.
 • Att ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen.

Miljöpolicy

Kumla Fasad Team AB skall i all verksamhet verka för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov.

Detta gör vi genom att:

 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
 • Förebyggande arbeta med resurshushållning och källsortering.
 • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor, genom att öka kunskapen.
 • Beakta produkternas miljöeffekter under produktionen och dess hela livslängd.

Arbetsmiljöpolicy

Kumla Fasad Team AB skall genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker och god arbetsmiljö.

Detta gör vi genom att:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas.
 • Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Medarbetare skall ges ökad delaktighet i planeringsarbetet för att därigenom öka engagemanget och motivationen för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
 • Uppnå och överträffa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Utbilda och informera alla berörda i arbetsmiljöfråga.

Behörighet

Våra medarbetare har ett stort yrkeskunnande och har smatliga genomgått Murning och Putsning klass 1.
Vi är utbildade och har intyg för BAS-P och BAS-U

Kursintyg – Urban Eriksson
Kursintyg – Johan Sörman