Urban Eriksson

Urban Eriksson
VD, arbetsledare
0708-20 85 99
[email protected]

Johan Sörman

Johan Sörman
Arbetsledare
070-333 28 56
[email protected]

Magnus Eriksson

Magnus Eriksson
Lager- och transportansvarig
0708-20 85 73
[email protected]

Marléne Eriksson
Ekonomi och löner
019-57 14 45
[email protected]

Säkerhetsansvarig

Barbro
Säkerhetsansvarig