Fasadputs av kulturhus

Är ni lycklig ägare av en fastighet med en avancerad kulturhusfasad? Vi har efter uppdrag i Stockholm och hela mellansverige erfarenhet och kunskap från flera generationer. Kunskap och erfarenhet att renovera eller nyproducera och återskapa fasaden i sitt ursprungliga skick.

Här kan du få hjälp med allt. Från avancerade listdragningar till återskapandet av nya eller skadade befintliga utsmyckningar i både gips och puts.

Fasadputs i Stockholm är något vi kan!

fasadputs