Nyputs och nyproduktion i Stockholm

Är den befintliga fasaden uttjänt eller är fastigheten nybyggd? Oavsett vilket, så är vi rätt företag för uppgiften.

Så här gör vi

Vi reser en ställning runt fastigheten. Alla ytor som inte ska behandlas skyddstäcks. Vid nedknackningsarbetet monterar vi tillfälligt tunna boardskivor, som fönsterskydd. Sedan knackar eller blästrar vi den gamla och uttjänta fasadputsen. Fastigheter med tegel eller annan typ av sten högtryckstvättas rena från damm eller lösa partiklar. Vi påför ny puts i olika lager och med olika typer av bruk, beroende på underlaget. När fasaden har genomtorkat påbörjar vi den så kallade avfärgningen (målning). Det sker alternativt genom sprutning eller målning, beroende på den behandling beställaren väljer: Allt från traditionella, kalkbaserade mineraliska produkter till de moderna organiska färgtyperna

Nyputs & nyproduktion Stockholm